Joustavaa ja ihmisläheistä

oikeudellisten asioiden ratkaisua

Asianajotoimisto Kelhä & Turto hoitaa oikeudelliset asiat puolestasi

Kelhä & Turto hoitaa oikeudelliset asiat puolestasi

Toimialaamme kuuluvat niin yksityishenkilöiden kuin yritystenkin riita-, rikos- ja sopimusasiat. Selvitämme aina mahdollisuudet sovinnolliseen ratkaisuun ennen oikeudenkäyntiin ryhtymistä. Selvitämme myös kuluriskit, sekä mahdollisuuden oikeusturvaetuun tai julkiseen oikeusapuun. Riitatilanteita on usein mahdollista välttää ennakolta suunnittelemalla ja laatimalla sopimuksia.

Riita-asiat

Kiinteistö- ja asuntokauppariidat

Vahingonkorvausasiat

Sopimuksiin liittyvät riidat

Välimiesmenettelyt

Työsuhdeasiat

Työsopimukset

Asiakirjat kuten kilpailukielto- ja salassapitositoumukset

Työsuhteisiin ja niiden päättymiseen liittyvät riita-asiat, myös palkkasaatavat

Välimiesmenettelyt

Rikosasiat

Esitutkinnasta tuomioistuinkäsittelyyn saakka

Avio- ja avoliitto

Avioehdot

Omaisuuden ositukset ja erottelut

Avo- ja avioliittoihin liittyvät sopimukset sekä niiden päättymiseen liittyvät asiat

Lapset

Elatus, huolto ja tapaaminen

Sovittelut ja oikeudenkäynnit

Perintöasiat

Testamentit

Perunkirjoitukset ja perinnönjaot

Tarvittaessa toimimme myös käräjäoikeuden määrääminä pesänselvittäjinä ja pesänjakajina

Sopimukset ja asiakirjat

Lahjakirjat

Kauppakirjat

Osakas- ja yhteistyösopimukset

Edunvalvonta-
valtuutukset

Asianajotoimisto Sinikka Kelhä sijaitsee Raumalla Vanhan Rauman sydämessä.

Palvelemme yksityisasiakkaita ja yrityksiä koko Suomen alueella.

Asianajotoimisto Kelhä & Turto sijaitsee Raumalla Vanhan Rauman sydämessä.

Palvelemme yksityisasiakkaita ja yrityksiä koko Suomen alueella.